• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و طراحی شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت و طراحی شهری - بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان

  دانلود مقاله مدیریت و طراحی شهری - بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای مفید و کاربردی در زمینه ی مدیریت و طراحی شهری از مباحث مهندسی شهرسازی قرار داده شده است و در آن به مطالعه و بررسی بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان می پردازیم . این مقاله توسط خانم زهرا...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی- طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز

  دانلود مقاله شهرسازی- طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز ( الگو هایی عملیاتی برای تدوین ابزار های هدایت و کنترل در ایران ) ؛ ارائه می دهد . این مقاله توسط آقای کوروش...
بالا