• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و حمل و نقل شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهر سازی - عابر پیاده و حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله شهر سازی - عابر پیاده و حمل و نقل شهری اهداف ساخت پیاده رو ، مزایای ایجاد پیاده رو ، عابر پیاده و طراحی معابر پیاده رو ، سطح سرویس و معابر پیاده رو ، عابر پیاده و استفاده از سطح معابر پیاده رو در امتداد طول و عبور از عرض خیابان ، عابر پیاده و محل های پارکینگ خودرو و ایستگاه های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - کاربری اراضی و حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - کاربری اراضی و حمل و نقل شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است تو سط آقای علی محمودی از دانشگاه تهران تهیه و تنظیم شده است و مطالبی در زمینه ی کاربری اراضی و حمل و نقل شهری در این مقاله به صورت رایگان ارائه شده است . سیستم حرکت ترافیک شهری ،...
بالا