• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

و زیست‌محیطی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اثرات بهداشتی و زیست‌محیطی کیسه‌های پلاستیکی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اثرات بهداشتی و زیست‌محیطی کیسه‌های پلاستیکی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در زمینه ی اثرات بهداشتی و زیست‌محیطی کیسه‌های پلاستیکی که توسط ساناز سرحدي كارشناس كميته مديريت پسماند و آلودگي خاك ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري...
بالا