• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کوبیاکس

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مراحل اجرای سقف کوبیاکس

  دانلود مقاله آموزشی - مراحل اجرای سقف کوبیاکس کفراژ بندی ، فواصل پایه اطمینان ، بستن کمرکش در سقف های بلند هر دو راستا ، رعایت فواصل مش پایین و نحوه ی محل چینش تقویتی ها طبق نقشه ، مش پایین ، اجرای میلگرد پانچ در محل دیوار و ستون ، کنترل تراز روی قاب جهت یکنواخت کادر ها ، کیج گذاری ها ، نحوه ی...
بالا