• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

خیابان

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - حیات اجتماعی خیابان

  دانلود مقاله مدیریت شهری - حیات اجتماعی خیابان مقاله مدیریت شهری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای سعید طاهرخانی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در زمینه ی حیات اجتماعی خیابان ارائه می دهد . فرآیند برنامه ریزی یا ساماندهی به یک خیابان ، عملکرد خیابان ، مهندسین ترافیک...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - طراحی خیابان بر پایه متغیر های کیفیت محیطی

  دانلود مقاله شهرسازی - طراحی خیابان بر پایه متغیر های کیفیت محیطی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در زمینه ی طراحی خیابان بر پایه متغیر های کیفیت محیطی ؛ به طور کامل ارائه می دهد . اهمیت شناخت ویژگی های خیابان های خوب ، بیان پایه های نظری ، ویژگ های خیابان...
بالا