• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

هبدرولیک 02

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس تخصصی هیدرولیک 02

  دانلود جزوه آموزشی - درس تخصصی هیدرولیک 02 جزوه ی دیگری از درس تخهیدرولیک در ان قسمت قرار داده شده است . طبقه بندی پروفیل های طولی ، حالت وقوع جریان بحرانی ، ضرورت جریان غیر یکنواخت ، محدودیت ها ، مقطع مرکب ، مقطع مستطیلی و ذوزنقه ای ، مقطع هیدرولیکی بهینه ، روش های محاسبهی عمق یکنواخت ، محاسبه...
بالا