• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

حداقل

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه آموزشی - ضوابط حداقل - نقشه های اجرایی

  دانلود پروژه آموزشی - ضوابط حداقل - نقشه های اجرایی مشخصات عمومی پروژه ( محل پروژه ، کارفراما ی پروژه ، تعداد طبقات و کاربری پروژه ، سایر توضیحات مورد نیاز ) ، نوع اسکلت ، نوع مصالح مصرفی ، نوع سیستم باربر جانبِ ، نوع خاک به لحاظ لرزه ای ، تعیین تنش مجاز ، بار گاری ثقلی ، بارگذاری جانبی ، تحلیل...
بالا