• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

حیط سکونت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی -شهرک اکباتان و سنجش کیفیت محیط سکونت

  دانلود مقاله شهرسازی -شهرک اکباتان و سنجش کیفیت محیط سکونت مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مجتبی رفیعی ، آقای علی اکبر تقوایی و آقای فرزن امین صالح ( دانشکده ی هنر و معماری - دانشگده ی تربیت مدرس ) تهیه و تنظیم شده است و در آن مطالبی را در زمینه ی مطالعه ی...
بالا