• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

خرپایی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - آشنایی با سیستم های خرپایی

  دانلود پروژه دانشجویی - آشنایی با سیستم های خرپایی بار واردهوشیب کابل ، انواع سیستمهای سازه ای ، سیستمهای قابی ، سیستمهای کششی، سیستمهای پوسته ای ، نیروی کششی در کابل ، مقاومت کششی ، کابل عضو کششی ، اعضای کششی وفشاری ، شامل:کابلها،خرپاها،قابهای فضایی وقابهای ژؤدزیک ، سازه های کابلی(زنجیر واره)...
بالا