• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

عابر پیاده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهر سازی - عابر پیاده و حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله شهر سازی - عابر پیاده و حمل و نقل شهری اهداف ساخت پیاده رو ، مزایای ایجاد پیاده رو ، عابر پیاده و طراحی معابر پیاده رو ، سطح سرویس و معابر پیاده رو ، عابر پیاده و استفاده از سطح معابر پیاده رو در امتداد طول و عبور از عرض خیابان ، عابر پیاده و محل های پارکینگ خودرو و ایستگاه های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری مقاله ای که از طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعات مفید و کاربردی را در خصوص بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری در اختیارتان قرار می دهد . اصطلاح پیاده گرایی ، مقوله اثرات محیطی ، اثرات اقتصادی پیاده گرایی...
بالا