• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

عملیاتی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری مقاله ای که در زمینه ی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعاتی را در زمینه ی مطالعات عملیاتی و ساختاری تجدید حیات شهری در اختیارتان قرار می دهد . ناپایداری ، نفوذ ناپایداری ، تجارب مداخله در بافت های فرسوده...
بالا