• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

عمیق

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مطالعات تخصصی - مطالعه پی های عمیق - نظام مهندسیی گیلان

  دانلود مطالعات تخصصی - مطالعه پی های عمیق - نظام مهندسیی گیلان این مطلب جهت آشنایی کامل و مروری بر پی های عمیق که توسط آقای مهندس خدابنده تهیه و تنظیم شده است و مربوط به سازمان نظام مهندس استان گیلان می باشد ، قرار داده شده است . استفاده از چاهک ها در پی های سطحی ، مراحل خاکبرداری و پی کنی ،...
بالا