• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

عناصر و جزئیات

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - عناصر و جزئیات ساختمانی - مهندس توکل

  دانلود جزوه آموزشی - عناصر و جزئیات ساختمانی - مهندس توکل قطعات گچی پیش ساخته ، ویژگی های قطعات گچی پیش ساخته ، درز های اجرایی ، مصالح پر کننده ی درز ها ، درز های انبساط ، محاسن استفاده از درز های انبساط ، مقایسه ی بین مهار بند زانویی و واگرا ، معایب انواع مهاربند ها ، مهاربند های خارج از مرکز ،...
بالا