• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

عوامل

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق معماری - آسایش و بررسی عوامل اقلیمی مؤثر بر شرایط اقلیمی

  دانلود تحقیق معماری - آسایش و بررسی عوامل اقلیمی مؤثر بر شرایط اقلیمی در این تحقیق معماری در مورد آسایش و بررسی عوامل اقلیمی مؤثر بر شرایط اقلیمی به طور کامل و دقیق توضیح داده شده است و مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه می دهد . عوامل اقلیمی ، شبستان و شوادان ، ناههمواریهای سطح زمین ، عمق زمین...
بالا