• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

گزارش کار -

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود گزارش کار - آزمایش نفوذ پذیری خاک

  دانلود گزارش کار - آزمایش نفوذ پذیری خاک در این قسمت از خانه ی معماری گزارش کاری از آزمایشگاه در س مکانیک خاک قرار داده شده است که مربوط به آزمایش نفوذ پذیری خاک می باشد . ضریب نفوذ پذیری و تعیین ضریب نفوذ پذیری خاک ، آزمایش با هد ثابت ، مقدار دبی عبوری اندازه گیری شده در آزمایش ، سطح مقطع نمنه...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود گزارش کار - آزمایشگاه مکانیک خاک03

  دانلود گزارش کار - آزمایشگاه مکانیک خاک03 گزارشی کامل و دقیق از آزمایشگاه درس مکانیک خاک در این قسمت قرار داده شده است. خاک دست خورده و دست نخورده ، دانه بندی و هیدرومتری ، چگالی و وزن واحد حجم دادنه ها ، تعیین میزان مواد آلی ، طبقه بندی خاک ها ، آزمایش تحکیم و نشست پذیری ، آزمایش مقاومت برشی ،...
بالا