• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

زمین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - پمپ های حرارتی زمین گرمایی

  دانلود مقاله آموزشی - پمپ های حرارتی زمین گرمایی این مقاله ی تخصصی مربوط به همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان است و در مورد پمپ های حرارتی زمین گرمایی مطالب مفید و کاربردی را ارائه می دهد. فناوری ، جایگاه پمپ های حرارتی منبع زمینی در امریکا ، جایگاه پمپ های حرارتی منبع زمینی در اروپا ، رشد...
بالا