• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
    dl.archome.ir
    مثلا:
    http://dl2.archhome.ir/x.zip
    میشود:
    http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

جزوه دانلود جزوه آموزشی - تحلیل سازه 08

azin.az

عضو جدید
دانلود جزوه آموزشی - تحلیل سازه 08
نمونه هایی از تیر های نامعین ، تیر های فرضی ، پایه های اصلی تحلیل سازه ها ، تقسیم بندی گره ها ، انواع تکیه گاه ها ، ویژگی های تکیه گاه ها از نظر تغییر مکان ؛ روش اسفنجی ، خرپای ایده آل دو بعدی ، روش ساختار گرا ؛ قوانین ترکیب پایدار اجسام صلب در صفحه ، آزمون بار صفر برای تشخیص پایداری و ناپایداری خرپا ها ، روش هنبرگ در آنالیز خرپا ها ی پیچیده ، اصل تغییر مکان های مجازی ، کابل های محاسبهی تغییر مکان در سازه های خمشی ، سازه با رفتار خطی و ....
تحلیل1001.JPG
حجم : 2.16 مگابایت
ساختار : PDF
رمز: archhome.ir​


با عرض پوزش، این لینک مخصوص اعضای سایت است؛ همین حالا ثبت نام کنید یا وارد سیستم شوید. 
بالا