• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری از مدیریت شهری قرار داده شده است مطالبی را در مورد توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری در شهر تهران ؛ به طور کامل شرح می دهد . این مقاله توسط آقای مهندس هومن بهمن پور و آقای دکتر ناصر محرم نژاد از...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراح شهری - ارزیابی و تحلیل طرح های هادی شهری

  دانلود مقاله طراح شهری - ارزیابی و تحلیل طرح های هادی شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مرتضی کردی و آقای شهرام مهدوی گرد آوری شده است و در آن به بررسی , ارزیابی و تحلیل طرح های هادی شهری با تاکید بر کاربری اراضی ؛ پرداخته شده است و شهر گرمدره به صورت...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بازنگری و ارزیابی کیفی فضا های عمومی شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بازنگری و ارزیابی کیفی فضا های عمومی شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بحث مدیریت شهری بوده و توسط آقای دکتر مجتبی رفیعیان و خانم مهسا سیفایی تهیه و تنظیم شده است . ماهیت و کارکرد های فضا های عمومی شهری ، اندازه ی فعالیت در فضا...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - تاثیر فضا های باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان

  دانلود مقاله مدیریت شهری - تاثیر فضا های باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد مدیریت شهری در اختیارتان قرار می دهد و توسط آقای محمد صادق فلاحت و خانم مریم کلامی گرد آوری شده است و در آن مطالبی مربوط به موضوع...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - سنجش ارزش های کیفی فضا های باز شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - سنجش ارزش های کیفی فضا های باز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر مجتبی رفیعیان تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در خصوص مدیریت شهری در اختیارتان قرار می دهد . سنجش ارزش های کیفی فضا های باز شهری با استفاده از مدل HPM موضوع...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - طراحی شهری در نمودهای قدیم و جدید

  دانلود مقاله طراحی شهری - طراحی شهری در نمودهای قدیم و جدید در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای قرار داده شده است که مربوط به همایش بین المللی طراحی شهری در ایران می باشد و توسط آقای دکتر مصطفی بهزادفر ( دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه علم و صنعت ایران ) ؛ که در آن مطالبی را در...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری مقاله ی دیگری در زمینه ی شهرسازی و طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و در آن در خصوص بررسی نقش فضای شهری در بازآفرینی بافت های کهن شهری توضیحاتی جامع و کاربردی ارائه شده است . این مقاله ی شهرسازی مربوط...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - فضاهای باز شهری -عرصه پویای شهر

  دانلود مقاله شهرسازی - فضاهای باز شهری -عرصه پویای شهر مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در خصوص شهرسازی و طراحی شهری قرار داده شده است توسط خانم مهندس سیده مهسا عبداله زاده تهیه و تنظیم و جهت استفاده ی کاربران گرامی قرار داده شده است ؛ فضا های باز شهری و عرصه های عمومی ، فضا های شهری -...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی طراحی فضای شهری بوم گرا در توسعه های جدید شهری و آشتی توسعه و پایداری ارائه شده است که در این مقاله موضوع با تاکید بر طراحی...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - فضا های عمومی شهری - مدنی پور

  دانلود مقاله طراحی شهری - فضا های عمومی شهری - مدنی پور مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بحث طراحی شهری بوده و توضیحاتی را در خصوص فضا های عمومی شهری به طور کامل ارائه می دهد . این مقاله ی طراحی شهری توسط آقای علی مدنی پور تهیه و تنظیم شده است . فضای عمومی به...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری مطلبی در زمینه ی مدیریت شهری در خصوص اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . این مقاله توسط آقای کمال اطهاری تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاربردی و مفیدی را در ان زمینه ارائه می دهد...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل روند کاهش فضای باز شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل روند کاهش فضای باز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی در خصوص بررسی و تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه ی شهری با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران به طور کامل و دقیق شرح می دهد . نگاهی به فضا های باز شهری با...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مالیات ارزش زمین - درآمد پایدار شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مالیات ارزش زمین - درآمد پایدار شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به مدیریت شهری بوده و در مورد مالیات ارزش زمین و روشی برای تحقیق در آمد پایدار شهری توضیحاتی را ارائه می دهد که مربوط به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران...
 14. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد محیط زیست شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد محیط زیست شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بحث اقتصاد محیط زیست شهری می باشد و در آن برآورد ارزش تفریحی پارک فدک شهرستان خوی به روش هزینه سفر فردی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است . ارزش های مصرفی ، ارزش های غیر مصرفی...
 15. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - شهروند شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - شهروند شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به بررسی شهروند شهری پرداخته شده است و این موضوع را از نظریه تا سیاست شهری و تجربه ی فرهنگی مورد بررسی قرار داده است و در این زمینه توضیحات کامل و جامعی را ارائه می دهد . این مقاله توسط اقای سید...
 16. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مدیریت یکپارچه شهری تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - مدیریت یکپارچه شهری تهران مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است د مورد مدیریت یکپارچه ی شهری در کلان شهر تهران با نگرش سیستمی با تاکید بر توسعه ی پایدار شهری ؛ به طور کامل و به همراه کلیه ی جزئیات مطالبی را ارائه می دهد . مبانی نظری در عرضه ی...
 17. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - کمربند های سبز شهری

  دانلود مقاله تخصصی - کمربند های سبز شهری کمربند های سبز شهری و روند تحول جهانی آن مقاله ای است که در این قسمت از خانه ی معماری برای کاربران گرامی قرار داده شده است . حفظ کیفیت زیستی شهر ، ممانعت از رشد بی رویه ، ایجاد پناه گاههای زیر زمینی ، توزیع فعالیت های اقتصادی ، احداث کمربند های سبز ،...
 18. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - پیچیدگی در برنامه ریزی شهری و رویکرد های مواجه با آن

  دانلود مقاله شهرسازی - پیچیدگی در برنامه ریزی شهری و رویکرد های مواجه با آن مقاله ی دیگری در زمینه ی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که در زمینه ی بررسی و مطالعه ی پیچیدگی در برنامه ریزی شهری و رویکرد های مواجه با آن اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می دهد . مسائل و راه حل...
 19. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به بررسی نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری پرداخته است و در این زمینه اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می دهد که در آن شهر...
 20. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و در مورد شهرسازی مطالبی را ارائه می دهد اطلاعاتی را در زمینه ی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری در اختیارتان قرار می دهد . مدیریت...
بالا